II/547 Folkmarský kopec - Gregorov prameň - obmedzenie  ●  II/535 Mlynky (Rakovec) – križovatka II/535 a II/533 - čiastočná uzávierka cesty
23. september 2020, meniny má Zdenka

Bežná údržba komunikácií

Oprava a čistenie vozoviek

Správa ciest Košického samosprávneho kraja ako správca ciest II. a III. triedy na území KSK poskytuje v rámci bežnej údržby komunikácií nasledujúce opravy vozoviek:

  • vysprávky výtlkov asfaltovou emulziou a kamenivom
  • vysprávky výtlkov asfaltovou zmesou za tepla i za studena
  • rekonštrukcie vozoviek a ich konštrukčných vrstiev
  • údržba škár vozoviek
  • čistenie vozoviek kropením a zametaním
Zimná údržba ciest

Správa ciest Košického samosprávneho kraja ako správca ciest II. a III. triedy na území KSK vykonáva v rámci bežnej údržby komunikácií zimnú údržbu ciest, ktorou sa zabezpečuje zmierňovanie závad v zjazdnosti pozemných komunikácií, spôsobených zimnými poveternostnými vplyvmi. Zimná údržba ciest zahŕňa:
  • zmierňovanie šmykľavosti vozoviek pri poľadovici alebo utlačenej snehovej vrstve inertným, chemickým alebo zmiešaným posypom
  • odstraňovanie poľadovice, snehovej vrstvy alebo utlačenej snehovej vrstvy pluhovaním, rozmrazovaním alebo frézovaním
  • odvoz snehu
Riaditeľstvo SC KSK

Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Adresa pre osobný kontakt: Správa ciest KSK, Ostrovského 1, 040 01 Košice

E-mail: sekretariat@scksk.sk

SC KSK, Stredisko Moldava nad Bodvou

Sídlo strediska: Hviezdoslavova 48, 045 01 Moldava nad Bodvou
Vedúci strediska: Ing. Juraj Buľko
Telefón: 055 / 460 2052, E-mail: sekretariat@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Moldava nad Bodvou, Čaňa, Košický Klečenov

SC KSK, Stredisko Spišská Nová Ves

Sídlo strediska: Tepličská cesta 9, 052 01 Spišská Nová Ves
Vedúci strediska: Vladimír Baloga
Telefón: 053 / 44 21 784, E-mail: sekretariat@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Spišská Nová Ves, Hincovce, Mníšek nad Hnilcom
Margecany (vysunuté pracovisko pre zimnú udržbu)

SC KSK, Stredisko Rožňava

Sídlo strediska: Betliarska 9, 048 01 Rožňava, Vedúci strediska: Ing. Gabriel Grecmacher
Telefón: 058 / 73 23 240, E-mail: sekretariat@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Rožňava – západ, Rožňava – východ, Dobšiná,
Štítnik (vysunuté pracoviská pre zimnú udržbu)

SC KSK, Stredisko Trebišov

Sídlo strediska: Ruskovská 3, 075 01 Trebišov, Vedúci strediska: Gejza Tóth
Telefón: 056 / 67 13 500, E-mail: sekretariat@scksk.sk

Cestmajsterské obvody: Trebišov, Sečovce, Kráľovský Chlmec

SC KSK, Stredisko Michalovce

Sídlo strediska: Lastomírska 6, 071 01 Michalovce
Vedúci strediska: Michal Kráľ
Telefón: 056 / 64 25 335, E-mail: sekretariat@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Michalovce, Sobrance, Veľké Kapušany
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.
x