22. september 2018, meniny má Móric

Bežná údržba komunikácií

OPRAVY VÝTLKOV NA VOZOVKÁCH 

Vysprávka výtlkov za studena

Pri vysprávkach výtlkov za studena sa používa kamenivo frakcie 2 – 4, 4 – 8, 8 – 16 mm, ktoré sa obaľujú emulziami alebo riedeným asfaltom. Priľnavosť emulzie alebo riedeného asfaltu k zavlhlému alebo vlhkému kamenivu sa dosiahne chemickými a fyzikálnymi vlastnosťami emulgátorov a adhezívnych prísad, ktoré sa pridávajú pri výrobe emulzie. Obaľovanie kameniva za mrazu sa neodporúča, pretože v emulzii mrzne na kryštáliky a odlučuje sa od asfaltu.
Pri oprave výtlku studenou zmesou je potrebné výtlk vyčistiť a vyfúkať stlačeným vzduchom. Výtlk vyplníme zmesou je potrebné a zhutníme. Pred dohutnením povrch upravíme drobným kamenivom veľkosti zŕn od 0,25 do 4. Podľa veľkosti opravy sa zmes zhutňuje buď mechanickými ubíjakmi alebo menšími vedenými valcami. Tento spôsob opráv sa považuje ako provizórium do tej doby, až sa prikročí k definitívnej oprave niektorou z horúcich technológií.
 
Postup pre opravy výtlkov obaľovanou zmesou za studena je nasledovný:

 • obsekanie zbíjacím kladivom
 • vybúranie porušeného miesta, odpratanie zbytkov porušenej konštrukcie, zasekanie hrán, dno by malo byť rovnobežné s rovinou vozovky
 • dôkladné vyčistenie od zvyškov starej konštrukcie
 • vyplnenie výtlku obaľovanou zmesou /s prevýšením/
 • dôkladné zhutnenie obaľovanej zmesi
 • možnosť vykonania uzavieracieho náteru
Technológia CANADER - MIX

Jedná sa o veľmi progresívnu technológiu, studenú asfaltovú zmes  použiteľnú pri daždi , snehu, poľadovici a mraze do – 10 °C  (udáva výrobca.).  Zmes sa kladie naraz max. hr. Do 5cm. Hrubšie vrstvy výtlkov opraviť vo viacerých vrstvách – vždy s dôkladným medzi zhutnením.  Výrobca zmesí EUROVIA- Cesty Košice a Bitunova Zvolen. CANADER- MIX sa vyrába na obaľovacej súprave čím je zaručená kvalita zmesi. Zmes je balená do polyetylénových vriec po cca 40 kg . Doporučuje sa  použiť technológiu (vzhľadom  na   cenu) na výtlky do plochy 0,5 m2 ( max. do 1 m2).

Oprava výtlkov za tepla

Na mechanizované uskutočňovanie opráv výtlkov sa používa vysprávková súprava „TURBO“. Vysprávková súprava TURBO 5000 pracuje na princípe tryskania kameniva a emulzie rýchlym prúdom vzduchu. V špeciálnej trubici dôjde v prúde vzduchu k obaleniu kameniva a emulziou a k vzniknutej zmesi, ktorá veľmi rýchlo a trvanlivo prevedie opravy narušenej vozovky. Môžu byť použité rôzne druhy emulzie a kameniva, avšak výsledok musí byť konzistentný. Každá použitá emulzia musí byť preto podrobne preskúmaná z hľadiska jej zlučiteľnosti s použitým kamenivom a naopak. Najvhodnejšia je stredne až rýchlo sa usádzajúca kationická emulzia. I keď práca so strojom je jednoduchá, je nevyhnutne nutné sa dôkladne zoznámiť so strojom a jeho ovládaním.
Základom pre dobrú kvalitu opráv je odborná znalosť obsluhy stroja, pretože obsluha môže meniť podľa svojich skúseností ako množstvo privádzaného tlakového vzduchu, tak množstvo emulzie a kameniva.

 • Keď je kamenivo nedostatočne nasýtené emulziou, oprava nevydrží.
 • Opravované miesto má mierne prevyšovať povrch okolo.
 • Na záver sa nechá tryskať z trubice len čisté kamenivo.
 • Kamenivo vysaje prebytočnú emulziu a zabráni tým vyjazdeniu.
Údržba škár vozoviek

Všetky škáry na vozovkách alebo širšie trhliny je potrebné vyplniť asfaltovou látkou. Zálievková látka, ktorá sa použije na ošetrenie škár, je vyrobená z asfaltu, z minerálnych alebo organických plnidiel.
Zmes musí dobre priľnúť k vozovke, má byť pružná, nemá praskať za chladného počasia, ani vytekať zo škáry za tepla. Škáru alebo trhlinu musí uzavierať vodotesne.
 
Uskutočnenie prác:

 • odstránenie starej, zvetralej  zálievkovej látky
 • očistenie škáry
 • zaliatie škáry zálievkovou látkou

Poškodenú zvetranú zálievkovú látku treba zo škáry odstrániť. Odstraňuje sa ručne, železnou špicatou tyčou alebo krompáčom. Stará zálievka sa odstraňuje najmenej do hĺbky 4 cm. Škáru treba dôkladne očistiť od všetkých nečistôt, predovšetkým kamienkov, pieskov a iných cudzích predmetov. Robí sa to oceľovou metlou, stlačeným vzduchom.
Vyčistená škára sa vyplní zálievkovou látkou tak, aby zálievka nevytvorila nerovnosť na povrchu vozovky a aby nedošlo k znečisteniu okolitého povrchu vozovky.

Oprava výtlkov obaľovanými zmesami

Vyčistený výtlk pripravený s postrekom alebo nahriaty infražiaričom sa vyplní horúcou stavebnou zmesou.

Teplota zmesi nemá klesnúť pri kladení pod:

 • 95°C, ak sa použil asfalt 160/220
 • 135°C, ak sa použil asfalt 70/100
 • 145°C, ak sa použil asfalt 50/70

Teplota vzduchu pri opravách výtlkov s horúcimi obaľovanými zmesami nemá byť nižšia ako +5°C v tieni. Asfaltová zmes sa na miesto opráv priváža vo zvláštnych prepravníkoch, z ktorých sa vypúšťa len malé množstvo, ktoré stačí na vyplnenie výtlku. Rozprestiera sa ručne a pri urovnaní sa necháva oproti priľahlému krytu primerané prevýšenie podľa hrúbky vysekanej vrstvy na dohutnenie do roviny povrchu vozovky.

Rozprestretá zmes nesmie presahovať z vysekanej a nahrádzanej vrstvy na priľahlú neporušenú vozovku. Podľa veľkosti opravy sa zmes zhutňuje buď mechanickými ubijákmi alebo menšími ručne vedenými valcami.Obrusná vrstva sa upraví tak, aby sa povrchové vlastnosti a vzhľad opraveného krytu neodlišoval od neporušeného povrchu vozovky. Posypom horúcou alebo predobaľovanou drvinou.


Riaditeľstvo SC KSK

Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Adresa pre osobný kontakt: Správa ciest KSK, Ostrovského 1, 040 01 Košice

E-mail: sekretariat@scksk.sk

SC KSK, Stredisko Moldava nad Bodvou

Sídlo strediska: Hviezdoslavova 48, 045 01 Moldava nad Bodvou
Vedúci strediska: Ing. Juraj Buľko
Telefón: 055 / 460 2052, E-mail: mnb@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Moldava nad Bodvou, Čaňa, Košický Klečenov

SC KSK, Stredisko Spišská Nová Ves

Sídlo strediska: Tepličská cesta 9, 052 01 Spišská Nová Ves
Riaditeľ oblasti: Vladimír Baloga
Telefón: 053 / 44 21 784, E-mail: snv@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Spišská Nová Ves, Hincovce, Mníšek nad Hnilcom
Margecany (vysunuté pracovisko pre zimnú udržbu)

SC KSK, Stredisko Rožňava

Sídlo strediska: Betliarska 9, 048 01 Rožňava, Vedúci strediska : Ing. Peter Kliment
Telefón: 058 / 73 23 240, E-mail: rv@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Rožňava – západ, Rožňava – východ, Dobšiná,
Štítnik (vysunuté pracoviská pre zimnú udržbu)

SC KSK, Stredisko Trebišov

Sídlo strediska: Ruskovská 3, 075 01 Trebišov, Vedúci strediska: Gejza Tóth
Telefón: 056 / 67 13 500, E-mail: tv@scksk.sk

Cestmajsterské obvody: Trebišov, Sečovce, Kráľovský Chlmec

SC KSK, Stredisko Michalovce

Sídlo strediska: Lastomírska 6, 071 01 Michalovce
Vedúci strediska: Michal Kráľ
Telefón: 056 / 64 25 335, E-mail: mi@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Michalovce, Sobrance, Veľké Kapušany
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.
x