Z dôvodu výskytu a šírenia koronavírusu 2019-nCov a následných opatrení budú objekty Správy ciest KSK pre verejnosť uzatvorené. Z tohto dôvodu uprednostňujeme mailovú a telefonickú komunikáciu. Daný stav bude trvať až do odvolania. Ďakujeme za pochopenie.  ●  II/547 Folkmarský kopec - Gregorov prameň - obmedzenie  ●  II/535 Mlynky (Rakovec) – križovatka II/535 a II/533 - čiastočná uzávierka cesty
29. máj 2020, meniny má Vilma

Aktuálne obmedzenia ZJAZDNOSTI

03.05.2020   14:29Oblasť Košice okolie
ZMENY NA HRANICIACH S MAĎARSKOM Hraničný priechod III/3299 Hosťovce – Tornanádaska, určený pre obojstrannú osobnú a nákladnú dopravu do 3,5 tony (doprava iba medzi Slovenskou republikou a Maďarskom), bude od 4. mája 2020 otvorený každý deň od 06:00 – 18:00 hod.
13.03.2020   00:18Okres Rožňava
UZATVORENIE hraničných prechodov s Maďarskom v okrese Rožňava – Počnúc dňom 13.3.2020 od 7:00 h bude ÚPLNE ZATVORENÝ hraničný prechod:

cesta II/587 Domica – Aggtelek

Prechod medzi SR a Maďarskom bude možný po ceste I/67 cez hraničný prechod Kráľ (BB kraj) – Bánréve.
13.03.2020   00:16Oblasť Okres Košice okolie
UZATVORENIE hraničných prechodov s Maďarskom v okrese Košice okolie – Počnúc dňom 13.3.2020 od 7:00 h budú nasledovné hraničné prechody ÚPLNE ZATVORENÉ:

cesta III/3416 Skároš – Hollóháza, cesta III/3342 Trstené pri Hornáde – Kéked
cesta III/3400 Buzica – Szemere, cesta III/3300 Hosťovce – Hídvégardó

Prechod bude možný po ceste I/17 cez hraničný prechod Milhosť a cez hraničný prechod Hosťovce - Tornanádaska
12.03.2020   23:37Okres Trebišov
UZATVORENIE hraničných prechodov s Maďarskom v okrese Trebišov – Počnúc dňom 13.3.2020 od 7:00 h budú nasledovné hraničné prechody ÚPLNE ZATVORENÉ:

cesta III/3689 Veľký Kamenec – Pácin
cesta III/3686 Streda nad Bodrogom – Karos
cesta III/3683 Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely

Prechod medzi SR a Maďarskom bude možný po ceste I/79 cez hraničný prechod Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely
07.02.2020   19:15Oblasť Michalovce - Strážske, časť Krivošťany
Dnes o 19.00 h bola spustená premávka vozidiel do 7,5 tony cez osadené mostné provizórium. Na mostnom provizóriu je vytvorený aj pruh pre prechod chodcov, ktorý je od jazdného pruhu oddelený vodiacimi doskami. Ďakujeme vodičom aj chodcom za rešpektovanie dopravných značiek a za vzájomnú ohľaduplnosť.
14.10.2019   22:13Oblasť Michalovce
Na ceste III/3741 na moste cez rieku Laborec v Strážskom miestna časť Krivošťany, je z dôvodu poškodenia mosta úplná uzávierka cesty. Obchádzka pre vozidlá nad 7,5 tony vedie cez mesto Michalovce

Správa ciest Košického samosprávneho kraja

Europrojekty - Nákup čistiacej techniky v Košickom samosprávnom kraji109 - 21.02.2012

Košický samosprávny kraj sa stal od 1.1.2004 na území kraja vlastníkom ciest II. a III. triedy. Uzatvorením Dohody o prechode majetku a s ním súvisiacich práv a povinností z vlastníctva štátu v správe Slovenskej správy ciest na Košický samosprávny kraj, prešli od 1.1.2004 do vlastníctva Košického samosprávneho kraja aj veci, ktoré boli k 31.12.2003 v správe Slovenskej správy ciest a ktoré slúžili na činnosť jej vnútorných organizačných jednotiek. Na Košický samosprávny kraj zároveň prešli aj všetky práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov a z iných vzťahov, ako aj pohľadávky a záväzky Slovenskej správy ciest. Na zabezpečenie činností spojených so správou a údržbou ciest II. a III. triedy, Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja na svojom 14. zasadnutí, konanom dňa 13. októbra 2003 v Košiciach, uznesením č. 2003/140, schválilo Koncepciu prechodu správy, údržby, modernizácie, rekonštrukcie a výstavby ciest v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja a zriadilo rozpočtovú organizáciu Správa ciest Košického samosprávneho kraja.

S účinnosťou od 1. januára 2011 došlo k zmene spôsobu financovania a právnej formy Správy ciest Košického samosprávneho kraja z rozpočtovej organizácie na príspevkovú organizáciu. Uvedená zmena spôsobu financovania a právnej formy bola schválená uznesením Zastupiteľstva KSK č. 132/2010 zo dňa 30. augusta 2010.

Aktuality

Europrojekty

Povodňové stavby

Akcie na cestách KSK

Počasie Košický kraj

DobréPočasie.sk, iMeteo.sk

Riaditeľstvo SC KSK

Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Adresa pre osobný kontakt: Správa ciest KSK, Ostrovského 1, 040 01 Košice

E-mail: sekretariat@scksk.sk

SC KSK, Stredisko Moldava nad Bodvou

Sídlo strediska: Hviezdoslavova 48, 045 01 Moldava nad Bodvou
Vedúci strediska: Ing. Juraj Buľko
Telefón: 055 / 460 2052, E-mail: sekretariat@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Moldava nad Bodvou, Čaňa, Košický Klečenov

SC KSK, Stredisko Spišská Nová Ves

Sídlo strediska: Tepličská cesta 9, 052 01 Spišská Nová Ves
Riaditeľ oblasti: Vladimír Baloga
Telefón: 053 / 44 21 784, E-mail: sekretariat@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Spišská Nová Ves, Hincovce, Mníšek nad Hnilcom
Margecany (vysunuté pracovisko pre zimnú udržbu)

SC KSK, Stredisko Rožňava

Sídlo strediska: Betliarska 9, 048 01 Rožňava, Riaditeľ oblasti: Ing. Gabriel Grecmacher
Telefón: 058 / 73 23 240, E-mail: sekretariat@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Rožňava – západ, Rožňava – východ, Dobšiná,
Štítnik (vysunuté pracoviská pre zimnú udržbu)

SC KSK, Stredisko Trebišov

Sídlo strediska: Ruskovská 3, 075 01 Trebišov, Vedúci strediska: Gejza Tóth
Telefón: 056 / 67 13 500, E-mail: sekretariat@scksk.sk

Cestmajsterské obvody: Trebišov, Sečovce, Kráľovský Chlmec

SC KSK, Stredisko Michalovce

Sídlo strediska: Lastomírska 6, 071 01 Michalovce
Vedúci strediska: Michal Kráľ
Telefón: 056 / 64 25 335, E-mail: sekretariat@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Michalovce, Sobrance, Veľké Kapušany
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.
x