Dispečing v pracovných dňoch 6:00h - 18:00h 055/78 60 061, nonstop 055/39 59 000  ●  II/547 Folkmarský kopec - Gregorov prameň - obmedzenie  ●  II/535 Mlynky (Rakovec) – križovatka II/535 a II/533 - čiastočná uzávierka cesty
25. január 2020, meniny má Gejza

Dopravné informácie

 


II/549 – kopec Úhorná – Krásnohorské Podhradie – úplná uzávierka cesty

Cesta II/549 Úhorná kopec – Krásnohorské Podhradie bude v úseku staničenia od km 20,667 po km 28,500 uzavretá...
od: 28.11.2019
do: 31.03.2020

III/3227 - Spišský Štvrtok – Stratená - úplná uzávierka cesty

Cesta III/3227 Spišský Štvrtok - Stratená bude v úseku staničenia od km 26,447 po km 28,145 uzavretá od 28.11....
od: 28.11.2019
do: 31.03.2020

II/555 Michalovce križovaka s I/19 – Veľké Kapušany – Kráľovský Chlmec - čiastočná uzávierka

Na ceste II/555 v úseku Michalovce križ. s I/19 – Veľké Kapušany – Kráľovský Chlmec, bude v dôsledku realizácie stavby ,,ID R009 II/555 Mi...
od: 09.09.2019
do: 31.08.2020

II/535 Mlynky (Rakovec) – križovatka II/535 a II/533 - čiastočná uzávierka cesty

Na ceste II/535 v úseku Mlynky (Rakovec) – križovatka II/535 a II/533 je zriadená čiastočná uzávierka cesty – zúženie pravého pruhu v smere ...
od: 14.02.2019
do: 21.02.2020

III/3201 pred obcou Smižany - zníženie rýchlosti na 50 km/h

Na ceste III/3201 pred obcou Smižany (smerom od Iliašoviec) je obmedzená cestná premávka – zníženie rýchlosti na 50 km/h v dĺžke cca 400 m z...
od: 14.02.2018
do: 31.05.2020

II/554 - Falkušovce - zniženie najvyššej povolenej rýchlosti

Z dôvodu zabezpečenia ochrany účastníkov cestnej premávky a z hľadiska dodržiavania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky ...
od: 02.08.2016
do: 31.12.2024

II/555 - Palín - zníženie najvyššej povolenej rýchlosti

Z dôvodu zabezpečenia ochrany účastníkov cestnej premávky a z hľadiska dodržiavania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávk...
od: 15.07.2016
do: 31.12.2025

II/582 - Vinné - zákaz odbočenia vpravo a vľavo

Na ceste II/582 v katastrálnom území obce Vinné bolo osadené trvalé zvislé dopravné značenie B27a – Zákaz odb...
od: 15.07.2016
do: 31.12.2025

II/555 - Zemplínska Široká - zníženie najvyššej povolenej rýchlosti

Z dôvodu zabezpečenia ochrany účastníkov cestnej premávky a z hľadiska dodržiavania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávk...
od: 15.07.2016
do: 31.12.2025

III/3743 - Hnojné - zníženie najvyššej povolenej rýchlosti

Z dôvodu zabezpečenia ochrany účastníkov cestnej premávky a z hľadiska dodržiavania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky...
od: 15.07.2016
do: 31.12.2025Aktuality

Europrojekty

Povodňové stavby

Akcie na cestách KSK

Riaditeľstvo SC KSK

Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Adresa pre osobný kontakt: Správa ciest KSK, Ostrovského 1, 040 01 Košice

E-mail: sekretariat@scksk.sk

SC KSK, Stredisko Moldava nad Bodvou

Sídlo strediska: Hviezdoslavova 48, 045 01 Moldava nad Bodvou
Vedúci strediska: Ing. Juraj Buľko
Telefón: 055 / 460 2052, E-mail: mnb@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Moldava nad Bodvou, Čaňa, Košický Klečenov

SC KSK, Stredisko Spišská Nová Ves

Sídlo strediska: Tepličská cesta 9, 052 01 Spišská Nová Ves
Riaditeľ oblasti: Vladimír Baloga
Telefón: 053 / 44 21 784, E-mail: snv@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Spišská Nová Ves, Hincovce, Mníšek nad Hnilcom
Margecany (vysunuté pracovisko pre zimnú udržbu)

SC KSK, Stredisko Rožňava

Sídlo strediska: Betliarska 9, 048 01 Rožňava, Riaditeľ oblasti: Ing. Gabriel Grecmacher
Telefón: 058 / 73 23 240, E-mail: rv@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Rožňava – západ, Rožňava – východ, Dobšiná,
Štítnik (vysunuté pracoviská pre zimnú udržbu)

SC KSK, Stredisko Trebišov

Sídlo strediska: Ruskovská 3, 075 01 Trebišov, Vedúci strediska: Gejza Tóth
Telefón: 056 / 67 13 500, E-mail: tv@scksk.sk

Cestmajsterské obvody: Trebišov, Sečovce, Kráľovský Chlmec

SC KSK, Stredisko Michalovce

Sídlo strediska: Lastomírska 6, 071 01 Michalovce
Vedúci strediska: Michal Kráľ
Telefón: 056 / 64 25 335, E-mail: mi@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Michalovce, Sobrance, Veľké Kapušany
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.
x