16. január 2019, meniny má Kristína

Obnova a údržba dopravného značenia

Vodorovné dopravné značenie

Správa ciest Košického samosprávneho kraja ako správca ciest II. a III. triedy na území KSK ponúka v súčinnosti s čatou dopravného značenia pri stredisku Trebišov s pôsobnosťou pre celú SC KSK zriadenie nového a obnovenie starého vodorovného dopravného značenie, ktoré zahŕňa:
  • stredové deliace čiary
  • vodiace čiary
  • priechody pre chodcov a cyklistov
  • kompletné označenie križovatiek
  • kompletné označenie parkovísk (podľa schválenej projektovej dokumentácie)
Všetky tieto činnosti v rámci vodorovného dopravného značenia sú v súlade s platnými technickými predpismi Slovenskej republiky.

Zvislé dopravné značenie

Správa ciest Košického samosprávneho kraja ako správca ciest II. a III. triedy na území KSK poskytuje nasledujúce činnosti zvislého dopravného značenie (ZDZ):
  • čistenie ZDZ ručným umytím
  • výmena ZDZ na pôvodnom stojane zriadenie ZDZ vrátane stojanu a pätky
  • prenájom ZDZ
  • oprava ZDZ
  • označenie obchádzkových trás podľa stanoveného dopravného značenia
Všetky tieto činnosti v rámci zvislého dopravného značenia sú v súlade s platnými technickými predpismi Slovenskej republiky.

Riaditeľstvo SC KSK

Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Adresa pre osobný kontakt: Správa ciest KSK, Ostrovského 1, 040 01 Košice

E-mail: sekretariat@scksk.sk

SC KSK, Stredisko Moldava nad Bodvou

Sídlo strediska: Hviezdoslavova 48, 045 01 Moldava nad Bodvou
Vedúci strediska: Ing. Juraj Buľko
Telefón: 055 / 460 2052, E-mail: mnb@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Moldava nad Bodvou, Čaňa, Košický Klečenov

SC KSK, Stredisko Spišská Nová Ves

Sídlo strediska: Tepličská cesta 9, 052 01 Spišská Nová Ves
Riaditeľ oblasti: Vladimír Baloga
Telefón: 053 / 44 21 784, E-mail: snv@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Spišská Nová Ves, Hincovce, Mníšek nad Hnilcom
Margecany (vysunuté pracovisko pre zimnú udržbu)

SC KSK, Stredisko Rožňava

Sídlo strediska: Betliarska 9, 048 01 Rožňava, Vedúci strediska : Ing. Peter Kliment
Telefón: 058 / 73 23 240, E-mail: rv@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Rožňava – západ, Rožňava – východ, Dobšiná,
Štítnik (vysunuté pracoviská pre zimnú udržbu)

SC KSK, Stredisko Trebišov

Sídlo strediska: Ruskovská 3, 075 01 Trebišov, Vedúci strediska: Gejza Tóth
Telefón: 056 / 67 13 500, E-mail: tv@scksk.sk

Cestmajsterské obvody: Trebišov, Sečovce, Kráľovský Chlmec

SC KSK, Stredisko Michalovce

Sídlo strediska: Lastomírska 6, 071 01 Michalovce
Vedúci strediska: Michal Kráľ
Telefón: 056 / 64 25 335, E-mail: mi@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Michalovce, Sobrance, Veľké Kapušany
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.
x