Dispečing v pracovných dňoch 6:00h - 18:00h 055/78 60 061, nonstop 055/39 59 000  ●  II/547 Folkmarský kopec - Gregorov prameň - obmedzenie  ●  II/535 Mlynky (Rakovec) – križovatka II/535 a II/533 - čiastočná uzávierka cesty
25. február 2020, meniny má Frederika, Frederik

Odstraňovanie snehu

ODSTRAŇOVANIE SNEHU Z POVRCHU VOZOVIEK - MECHANICKY

Spôsob odstraňovania z povrchu vozoviek sa určuje v závislosti od intenzity sneženia, výšky napadnutej vrstvy, dostupnosti druhu mechanizmov ako i ďalších poveternostných vplyvov. Odstraňovanie snehu sa vykonáva mechanicky – pluhovaním alebo frézovaním.

Pluhovanie

Pluhovaním sa z vozoviek odstraňuje sneh, snehová kaša tak, aby vrstva na vozovke nepresahovala hrúbku do 3 cm. Po skončení pretrvávajúceho sneženia sa opakovaným pluhovaním zabezpečí zjazdnosť na cestách. Odstraňovanie snehových vrstiev nad 10 cm, snehových jazykov a závejov sa odstraňuje šikmými pluhmi, šípovými pluhmi a snehovými frézami. Na mostoch, najmä s dĺžkou premostenia viac ako 30 m, sa odstraňuje sneh z celej šírky mosta, takzvaných jazdných pruhov, krajníc, chodníkov a prípadne deliacich pásov. Zhadzovať sneh z mostov na teleso železničnej trate alebo v zastavanom území na inú komunikáciu je zakázané.

Používanie posypových materiálov

Na likvidáciu ľadu a utlačenej vrstvy snehu možno použiť navlhčovanie posypových materiálov. Navlhčovanie sa vykonáva pri posype chemickými rozmrazovacími materiálmi, inertnými posypovacími materiálmi pridávaním vodného roztoku chloridov v koncentrácii podľa teploty ovzdušia. Pre navlhčovanie je vhodné použiť posýpacie mechanizmy vybavené navlhčovacím zariadením s reguláciou dávkovania posypového materiálu a dávkovania navlhčovacieho roztoku.
Riaditeľstvo SC KSK

Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Adresa pre osobný kontakt: Správa ciest KSK, Ostrovského 1, 040 01 Košice

E-mail: sekretariat@scksk.sk

SC KSK, Stredisko Moldava nad Bodvou

Sídlo strediska: Hviezdoslavova 48, 045 01 Moldava nad Bodvou
Vedúci strediska: Ing. Juraj Buľko
Telefón: 055 / 460 2052, E-mail: mnb@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Moldava nad Bodvou, Čaňa, Košický Klečenov

SC KSK, Stredisko Spišská Nová Ves

Sídlo strediska: Tepličská cesta 9, 052 01 Spišská Nová Ves
Riaditeľ oblasti: Vladimír Baloga
Telefón: 053 / 44 21 784, E-mail: snv@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Spišská Nová Ves, Hincovce, Mníšek nad Hnilcom
Margecany (vysunuté pracovisko pre zimnú udržbu)

SC KSK, Stredisko Rožňava

Sídlo strediska: Betliarska 9, 048 01 Rožňava, Riaditeľ oblasti: Ing. Gabriel Grecmacher
Telefón: 058 / 73 23 240, E-mail: rv@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Rožňava – západ, Rožňava – východ, Dobšiná,
Štítnik (vysunuté pracoviská pre zimnú udržbu)

SC KSK, Stredisko Trebišov

Sídlo strediska: Ruskovská 3, 075 01 Trebišov, Vedúci strediska: Gejza Tóth
Telefón: 056 / 67 13 500, E-mail: tv@scksk.sk

Cestmajsterské obvody: Trebišov, Sečovce, Kráľovský Chlmec

SC KSK, Stredisko Michalovce

Sídlo strediska: Lastomírska 6, 071 01 Michalovce
Vedúci strediska: Michal Kráľ
Telefón: 056 / 64 25 335, E-mail: mi@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Michalovce, Sobrance, Veľké Kapušany
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.
x