Dispečing v pracovných dňoch 6:00h - 18:00h 055/78 60 061, nonstop 055/39 59 000  ●  II/547 Folkmarský kopec - Gregorov prameň - obmedzenie  ●  II/535 Mlynky (Rakovec) – križovatka II/535 a II/533 - čiastočná uzávierka cesty
25. február 2020, meniny má Frederika, Frederik

Voľné pracovné miesta

Vodič cestného motorového vozidla

  Náplň práce:

 • vedenie a bežná údržba motorových vozidiel a techniky na bežnú a zimnú údržbu ciest
 • vykonávanie manuálnych prác pri údržbe ciest (vysprávky výtlkov, čistenie komunikácií, kosenie priekop, výrub krovia a pod.)
  Požiadavky na zamestnanca:

 • stredné odborné vzdelanie
 • vodičský preukaz skupiny C
 • doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča
 • doklad o psychickej spôsobilosti vodiča
 • zdravotná spôsobilosť na prácu v noci
 • prax vo vedení nákladných vozidiel vítaná
 • odborná spôsobilosť na obsluhu stavebných strojov vítaná
  Mzda:

 • od 640.00 €

  Voľné pracovné miesta v zaradení vodič cestného motorového vozidla sú na pracoviskách : Spišská Nová Ves, Krompachy, Moldava nad Bodvou, Čaňa, Trebišov

Automechanik

  Náplň práce:

 • samostatný výkon odborných remeselných prác pri údržbe a opravách osobných, nákladných vozidiel, stavebných strojov a mechanizmov
  Požiadavky na zamestnanca:

 • stredné odborné vzdelanie príslušného odborného zamerania
  Mzda:

 • od 640.00 €

  Voľné pracovné miesta v zaradení automechanik sú na pracoviskách: Spišská Nová Ves, Moldava nad Bodvou

Žiadosť o prijatie s prehľadom doposiaľ vykonávaných pracovných činností možno zaslať poštou na korešpondenčnú adresu: Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Ostrovského 1, 040 01 Košice alebo mailom na: sekretariat@scksk.sk.

Do textu žiadosti žiadame pripojiť písomný súhlas so spracovaním osobných údajov.

Odporúčané znenie súhlasu:
Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním zaslaných osobných údajov zamestnávateľovi Správa ciest Košického samosprávneho kraja na účely ich spracovania v evidencii uchádzačov o zamestnanie a obsadzovania voľných pracovných miest. Vyhlasujem, že mnou uvedené údaje sú pravdivé. Tento súhlas je dobrovoľný a je udelený na dobu 1 roka. Som si vedomý, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať.

Riaditeľstvo SC KSK

Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Adresa pre osobný kontakt: Správa ciest KSK, Ostrovského 1, 040 01 Košice

E-mail: sekretariat@scksk.sk

SC KSK, Stredisko Moldava nad Bodvou

Sídlo strediska: Hviezdoslavova 48, 045 01 Moldava nad Bodvou
Vedúci strediska: Ing. Juraj Buľko
Telefón: 055 / 460 2052, E-mail: mnb@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Moldava nad Bodvou, Čaňa, Košický Klečenov

SC KSK, Stredisko Spišská Nová Ves

Sídlo strediska: Tepličská cesta 9, 052 01 Spišská Nová Ves
Riaditeľ oblasti: Vladimír Baloga
Telefón: 053 / 44 21 784, E-mail: snv@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Spišská Nová Ves, Hincovce, Mníšek nad Hnilcom
Margecany (vysunuté pracovisko pre zimnú udržbu)

SC KSK, Stredisko Rožňava

Sídlo strediska: Betliarska 9, 048 01 Rožňava, Riaditeľ oblasti: Ing. Gabriel Grecmacher
Telefón: 058 / 73 23 240, E-mail: rv@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Rožňava – západ, Rožňava – východ, Dobšiná,
Štítnik (vysunuté pracoviská pre zimnú udržbu)

SC KSK, Stredisko Trebišov

Sídlo strediska: Ruskovská 3, 075 01 Trebišov, Vedúci strediska: Gejza Tóth
Telefón: 056 / 67 13 500, E-mail: tv@scksk.sk

Cestmajsterské obvody: Trebišov, Sečovce, Kráľovský Chlmec

SC KSK, Stredisko Michalovce

Sídlo strediska: Lastomírska 6, 071 01 Michalovce
Vedúci strediska: Michal Kráľ
Telefón: 056 / 64 25 335, E-mail: mi@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Michalovce, Sobrance, Veľké Kapušany
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.
x