Dispečing v pracovných dňoch 6:00h - 18:00h 055/78 60 061, nonstop 055/39 59 000  ●  II/547 Folkmarský kopec - Gregorov prameň - obmedzenie  ●  II/535 Mlynky (Rakovec) – križovatka II/535 a II/533 - čiastočná uzávierka cesty
25. február 2020, meniny má Frederika, Frederik

Zmierňovanie šmykľavosti

ZMIERŇOVANIE ŠMYKĽAVOSTI

Zmierňovanie šmykľavosti vozoviek sa uskutočňuje zdrsnením jej povrchu inertným posypovým materiálom´alebo jeho zmesami s chemickým materiálom alebo navlhčeným inertným materiálom.

 • Pri poľadovici – maximálna veľkosť zŕn 4 mm.
 • Pri ujazdenej vrstve snehu – maximálna veľkosť zŕn do 8 mm.
Zmierňovanie šmykľavosti inertným posypom sa vykonáva:
 • na nových betónových vozovkách, pri ktorých nebola vykonaná impregnácia povrchu pred zimným obdobím
 • na cestách v úsekoch, kde bol vydaný zákaz použitia chemických posypových látok /ochrana vôd, ochrana konštrukcií mostov a podobne/
 • v mimoriadnych prípadoch na diaľničných privádzačoch najmä v oblúkoch, v stúpaniach, klesaniach a podobne s veľkosťou zŕn maximálne 8 mm

Ako inertný posypový materiál sa používa ostrohranný piesok alebo kamenivo s veľkosťou zŕn maximálne do 8 mm.

V ostatných prípadoch je potrebné odstránenie poľadovice alebo utlačenej snehovej vrstvy rozmrazovacím chemickým posypom alebo navlhčeným posypovým materiálom. Pre použitie inertného materiálu sú v závislosti od jednotlivých úsekoch ciest a klimatických podmienok stanovené nasledovné odporúčané dávky:

 • rovinné úseky -70 až 100 v g/m2
 • zľadovatelé rovinné úseky -100 až 150 v g/m2
 • stúpania – klesania -150 až 250 v g/m2
 • zľadovatelé stúpania – klesania -250 až 400 v g/m2

Tam, kde nie je vylúčený chemický posyp, sa môže použiť zmes inertného materiálu a chemického materiálu v nasledovnom pomere:

 • 1 diel chemického materiálu
 • 3 až 6 dielov inertného materiálu

Riaditeľstvo SC KSK

Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Adresa pre osobný kontakt: Správa ciest KSK, Ostrovského 1, 040 01 Košice

E-mail: sekretariat@scksk.sk

SC KSK, Stredisko Moldava nad Bodvou

Sídlo strediska: Hviezdoslavova 48, 045 01 Moldava nad Bodvou
Vedúci strediska: Ing. Juraj Buľko
Telefón: 055 / 460 2052, E-mail: mnb@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Moldava nad Bodvou, Čaňa, Košický Klečenov

SC KSK, Stredisko Spišská Nová Ves

Sídlo strediska: Tepličská cesta 9, 052 01 Spišská Nová Ves
Riaditeľ oblasti: Vladimír Baloga
Telefón: 053 / 44 21 784, E-mail: snv@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Spišská Nová Ves, Hincovce, Mníšek nad Hnilcom
Margecany (vysunuté pracovisko pre zimnú udržbu)

SC KSK, Stredisko Rožňava

Sídlo strediska: Betliarska 9, 048 01 Rožňava, Riaditeľ oblasti: Ing. Gabriel Grecmacher
Telefón: 058 / 73 23 240, E-mail: rv@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Rožňava – západ, Rožňava – východ, Dobšiná,
Štítnik (vysunuté pracoviská pre zimnú udržbu)

SC KSK, Stredisko Trebišov

Sídlo strediska: Ruskovská 3, 075 01 Trebišov, Vedúci strediska: Gejza Tóth
Telefón: 056 / 67 13 500, E-mail: tv@scksk.sk

Cestmajsterské obvody: Trebišov, Sečovce, Kráľovský Chlmec

SC KSK, Stredisko Michalovce

Sídlo strediska: Lastomírska 6, 071 01 Michalovce
Vedúci strediska: Michal Kráľ
Telefón: 056 / 64 25 335, E-mail: mi@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Michalovce, Sobrance, Veľké Kapušany
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.
x