II/547 Folkmarský kopec - Gregorov prameň - obmedzenie  ●  II/535 Mlynky (Rakovec) – križovatka II/535 a II/533 - čiastočná uzávierka cesty
17. november 2019, meniny má Klaudia

Zvláštne užívanie

Jednotlivé prípady zvláštneho užívania:
  • preprava zvlášť ťažkých alebo rozmerných predmetov a užívanie vozidiel, ktorých rozmery alebo hmotnosť presahujú mieru stanovenú zvláštnymi predpismi
  • umiestňovanie a prevádzkovanie reklamných, propagačných a iných zariadení, svetelných zdrojov, farebných plôch a iných obdobných zariadení
  • umiestňovanie, skladanie a nakladanie vecí alebo materiálov neslúžiacich k údržbe alebo opravám týchto komunikácií, pokiaľ nebudú odstránené (zariadenie staveniska, skládka stavebných hmôt alebo paliva apod.)
  • zriaďovanie, vykonávanie plánovanej opravy a údržby nadzemných a podzemných vedení každého druhu
  • zriadenie a prevádzkovanie stánkov, pojazdných či prenosných predajní a iných podobných zariadení
  • usporiadanie športových, kultúrnych, náboženských, zábavných a podobných akcií, pokiaľ by nimi mohla byť ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávkyRiaditeľstvo SC KSK

Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Adresa pre osobný kontakt: Správa ciest KSK, Ostrovského 1, 040 01 Košice

E-mail: sekretariat@scksk.sk

SC KSK, Stredisko Moldava nad Bodvou

Sídlo strediska: Hviezdoslavova 48, 045 01 Moldava nad Bodvou
Vedúci strediska: Ing. Juraj Buľko
Telefón: 055 / 460 2052, E-mail: mnb@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Moldava nad Bodvou, Čaňa, Košický Klečenov

SC KSK, Stredisko Spišská Nová Ves

Sídlo strediska: Tepličská cesta 9, 052 01 Spišská Nová Ves
Riaditeľ oblasti: Vladimír Baloga
Telefón: 053 / 44 21 784, E-mail: snv@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Spišská Nová Ves, Hincovce, Mníšek nad Hnilcom
Margecany (vysunuté pracovisko pre zimnú udržbu)

SC KSK, Stredisko Rožňava

Sídlo strediska: Betliarska 9, 048 01 Rožňava, Riaditeľ oblasti: Ing. Gabriel Grecmacher
Telefón: 058 / 73 23 240, E-mail: rv@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Rožňava – západ, Rožňava – východ, Dobšiná,
Štítnik (vysunuté pracoviská pre zimnú udržbu)

SC KSK, Stredisko Trebišov

Sídlo strediska: Ruskovská 3, 075 01 Trebišov, Vedúci strediska: Gejza Tóth
Telefón: 056 / 67 13 500, E-mail: tv@scksk.sk

Cestmajsterské obvody: Trebišov, Sečovce, Kráľovský Chlmec

SC KSK, Stredisko Michalovce

Sídlo strediska: Lastomírska 6, 071 01 Michalovce
Vedúci strediska: Michal Kráľ
Telefón: 056 / 64 25 335, E-mail: mi@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Michalovce, Sobrance, Veľké Kapušany
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.
x