od 13/08/2022

do 13/08/2022

II/555 medzi obcami Stretava a Pavlovce nad Uhom - krátkodobá uzávierka

Na ceste II/555 medzi obcami Stretava a Pavlovce nad Uhom bude dňa 13.8.2022(sobota) v čase 13:15 až 14:45 (alternatívne 15:15 až 16:30 hod.) uzávierka cesty z dôvodu realizácie prác na oprave krytu priľahlých úsekov obchádzkovej trasy . Uvedený úsek bude v čase prác neprejazdný. Za zdržanie sa ospravedlňujeme.

od 13/08/2022

do 13/08/2022

II/555 medzi obcami Stretava a Pavlovce nad Uhom - krátkodobá uzávierka

Na ceste II/555 medzi obcami Stretava a Pavlovce nad Uhom bude dňa 13.8.2022(sobota) v čase 13:15 až 14:45 (alternatívne 15:15 až 16:30 hod.) uzávierka cesty z dôvodu realizácie prác na oprave krytu priľahlých úsekov obchádzkovej trasy . Uvedený úsek bude v čase prác neprejazdný. Za zdržanie sa ospravedlňujeme.

od 10/08/2022

do 31/08/2022

III/3741 za obcou Staré - čiastočná uzávierka

Na ceste III/3741 za obcou Staré bude od 10.8.2022 čiastočná uzávierka cesty z dôvodu realizácie prác na stavbe „Pokles vozovky na ceste III/3741 za obcou Staré“. Doprava je vedená v jednom jazdnom pruhu, usmernená dopravným značením a riadená semaformi. Čiastočná uzávierka cesty je plánovaná do 31.8.2022

od 10/08/2022

do 31/08/2022

III/3741 za obcou Staré - čiastočná uzávierka

Na ceste III/3741 za obcou Staré bude od 10.8.2022 čiastočná uzávierka cesty z dôvodu realizácie prác na stavbe „Pokles vozovky na ceste III/3741 za obcou Staré“. Doprava je vedená v jednom jazdnom pruhu, usmernená dopravným značením a riadená semaformi. Čiastočná uzávierka cesty je plánovaná do 31.8.2022

od 08/08/2022

do 13/08/2022

II/546 za obcou Margecany úplná uzávierka mosta

Na ceste II/546 za obcou Margecany bude z dôvodu rekonštrukčných prác úplná uzávierka mosta M112 cez vodnú nádrž Ružín od 08.08.2022 7:00 do 13.08.2022 7:00, bez prerušenia. Obchádzková trasa bude obojsmerná. Cestná premávka bude z cesty II/546 presmerovaná na obchádzkovú trasu ktorá povedie po ceste II/547 a III/3420 cez obec Kluknava do obce Víťaz. Následne bude vedená po ceste III/3423 do obce Hrabkov. Ďalej po ceste č. III/3465 a bude končiť v križovatke s cestou II/546.

od 08/08/2022

do 13/08/2022

II/546 za obcou Margecany úplná uzávierka mosta

Na ceste II/546 za obcou Margecany bude z dôvodu rekonštrukčných prác úplná uzávierka mosta M112 cez vodnú nádrž Ružín od 08.08.2022 7:00 do 13.08.2022 7:00, bez prerušenia. Obchádzková trasa bude obojsmerná. Cestná premávka bude z cesty II/546 presmerovaná na obchádzkovú trasu ktorá povedie po ceste II/547 a III/3420 cez obec Kluknava do obce Víťaz. Následne bude vedená po ceste III/3423 do obce Hrabkov. Ďalej po ceste č. III/3465 a bude končiť v križovatke s cestou II/546.

od 26/07/2022

do 18/11/2022

III/3440 Rozhanovce - čiastočná uzávierka

Na ceste III/3440 v Rozhanovciach smere od križovatky s cestou III/3325 na obec Čižatice je od 26.7.2022 dočasná čiastočná uzávierka cesty z dôvodu realizácie prác na stavbe „Rekonštrukcia križovatky na ceste III/3440 Čižatice – Rozhanovce s križovatkou III/3325“. Doprava je vedená v jednom jazdnom pruhu, usmernená dopravným značením neskôr aj riadená semafórmi. Čiastočná uzávierka cesty je plánovaná do konca 18.11.2022.

od 26/07/2022

do 18/11/2022

III/3440 Rozhanovce - čiastočná uzávierka

Na ceste III/3440 v Rozhanovciach smere od križovatky s cestou III/3325 na obec Čižatice je od 26.7.2022 dočasná čiastočná uzávierka cesty z dôvodu realizácie prác na stavbe „Rekonštrukcia križovatky na ceste III/3440 Čižatice – Rozhanovce s križovatkou III/3325“. Doprava je vedená v jednom jazdnom pruhu, usmernená dopravným značením neskôr aj riadená semafórmi. Čiastočná uzávierka cesty je plánovaná do konca 18.11.2022.

od 27/06/2022

do 01/11/2022

II/587 Roštársky kopec - čiastočná uzávierka

Na ceste II/587 v smere od križovatky s cestou I/67 na obec Roštár je od 27.6.2022 dočasná čiastočná uzávierka cesty z dôvodu realizácie prác na stavbe „Sanácia zosuvu na ceste II/587 Roštársky kopec“. Doprava je vedená v jednom jazdnom pruhu, usmernená dopravným značením a riadená semafórmi. Čiastočná uzávierka cesty je plánovaná do konca októbra 2022

od 27/06/2022

do 01/11/2022

II/587 Roštársky kopec - čiastočná uzávierka

Na ceste II/587 v smere od križovatky s cestou I/67 na obec Roštár je od 27.6.2022 dočasná čiastočná uzávierka cesty z dôvodu realizácie prác na stavbe „Sanácia zosuvu na ceste II/587 Roštársky kopec“. Doprava je vedená v jednom jazdnom pruhu, usmernená dopravným značením a riadená semafórmi. Čiastočná uzávierka cesty je plánovaná do konca októbra 2022

od 27/06/2022

do 01/11/2022

II/552 ZA OBCOU NOVOSAD - ČIASTOČNÁ UZÁVIERKA

Za obcou Novosad v smere na Veľké Kapušany je od 27.6.2022 dočasná čiastočná uzávierka cesty II/552 z dôvodu rekonštrukcie mosta M2210. Premávka je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu pre oba smery a je riadená svetelnou signalizáciou. Obmedzenie na moste je plánované do konca októbra 2022.

od 27/06/2022

do 01/11/2022

II/552 ZA OBCOU NOVOSAD - ČIASTOČNÁ UZÁVIERKA

Za obcou Novosad v smere na Veľké Kapušany je od 27.6.2022 dočasná čiastočná uzávierka cesty II/552 z dôvodu rekonštrukcie mosta M2210. Premávka je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu pre oba smery a je riadená svetelnou signalizáciou. Obmedzenie na moste je plánované do konca októbra 2022.