Cesta II/536 a križovatka s cestou III/3244 v meste Spišská Nová Ves – čiastočná uzávierka