II/533 za obcou Novoveská Huta – čiastočná uzávierka cesty