Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000

II/552 pred obcou Slanské nové Mesto – čiastočná uzávierka