Dispečing v pracovných dňoch 6.00-16.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000

II/552 Zemplínske Jastrabie – Oborín most M2774 Obmedzenie