Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000

II/555 most M4356 v katastri obce Stretava – čiastočné obmedzenie