II/555 ZEMPLÍNSKA ŠIROKÁ – PALÍN – ČIASTOČNÁ UZÁVIERKA