Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000

Most M3386 cez vodnú nádrž Ružín pred obcou Jaklovce na ceste II/546,547 – obmedzenie