Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 1018102180
Dodávateľ: Mesto Sobrance
IČO: 325791
Adresa: Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
Popis: daň z nehnuteľností
Cena s DPH (€): 2 406,63
Zmluva s ktorou súvisí: 1179/12/2011/SC KSK
Doručené: 11/05/2021
Zverejnené: 18/06/2021