Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 1032101841
Dodávateľ: Brantner Nova, s.r.o.
IČO: 31659641
Adresa: Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
Popis: likvidácia odpadu
Cena s DPH (€): 153,00
Zmluva s ktorou súvisí: 1036/08/2018/SNV
Objednávka s ktorou súvisí: 2021/SNV/471
Doručené: 13/05/2021
Zverejnené: 07/06/2021