Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 1044270917
Dodávateľ: Centrum účelových zariadení
IČO: 42137004
Adresa: Ul. M. Schneidera – Trnavského 1/a, 844 10 Bratislava
Popis: školenie VO
Cena s DPH (€): 252,00
Zmluva s ktorou súvisí: 1178/11/2013/SC KSK
Doručené: 12/09/2017
Zverejnené: 29/09/2017