Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 1113100605
Dodávateľ: Mesto Dobšiná
IČO: 328197
Adresa: SNP 554, 049 25 Dobšiná
Popis: daň z nehnuteľností
Cena s DPH (€): 115,89
Zmluva s ktorou súvisí: 1157/12/2011/SC KSK
Doručené: 18/03/2021
Zverejnené: 23/04/2021