Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 1119100007
Dodávateľ: Obec Zemplínska Široká
IČO: 326071
Adresa: Zemplínska Široká 216, 072 13 Zemplínska Široká
Popis: daň z nehnuteľností
Cena s DPH (€): 95,95
Zmluva s ktorou súvisí: 1178/12/2011/SC KSK
Doručené: 30/03/2021
Zverejnené: 30/04/2021