Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 117000926
Dodávateľ: IS-LOM s.r.o., Maglovec
IČO: 31720803
Adresa: Priemyselná 7, 042 45 Košice
Popis: drvené kamenivo
Cena s DPH (€): 522,94
Zmluva s ktorou súvisí: 117/06/2015/SC KSK
Objednávka s ktorou súvisí: 2017/MO/1377
Doručené: 06/09/2017
Zverejnené: 29/09/2017