Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 120002092
Dodávateľ: Mesto Sečovce
IČO: 331899
Adresa: Námestie sv. Cyrila a Metoda 43/ /27, 078 01 Sečovce
Popis: daň z nehnuteľností
Cena s DPH (€): 386,21
Zmluva s ktorou súvisí: 1023/03/2013/SC KSK
Doručené: 08/06/2020
Zverejnené: 30/06/2020