Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 120002222
Dodávateľ: Mesto Moldava nad Bodvou
IČO: 324451
Adresa: Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou
Popis: daň z nehnuteľnosti
Cena s DPH (€): 1048,81
Zmluva s ktorou súvisí: 1128/12/2011/SC KSK
Doručené: 21/04/2020
Zverejnené: 29/05/2020