Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 120055072
Dodávateľ: Mesto Rožňava
IČO: 328758
Adresa: Šafárikova 29, 048 12 Rožňava
Popis: daň z nehnuteľností
Cena s DPH (€): 3279,19
Zmluva s ktorou súvisí: 1120/12/2011/SC KSK
Doručené: 19/03/2020
Zverejnené: 24/04/2020