Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 1210068764
Dodávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s.
IČO: 35919001
Adresa: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Popis: Mýto
Cena s DPH (€): 100,00
Zmluva s ktorou súvisí: 1181/12/2013/SC KSK
Doručené: 27/01/2021
Zverejnené: 01/02/2021