Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 1301718836
Dodávateľ: Wolters Kluwer s.r.o.
IČO: 31348262
Adresa: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2
Popis: publikácie
Cena s DPH (€): 61,57
Zmluva s ktorou súvisí: 1052/12/2011/SC KSK
Doručené: 09/08/2017
Zverejnené: 11/09/2017