Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 136512
Dodávateľ: Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o. organizačná zložka
IČO: 46380434
Adresa: Michalská 9, 811 01 Bratislava
Popis: videoseminár-civilný proces-stiahnutie
Cena s DPH (€): 154,80
Zmluva s ktorou súvisí: 1196/05/2021/KE
Objednávka s ktorou súvisí: 2021/KE/816
Doručené: 20/05/2021
Zverejnené: 28/05/2021