Číslo faktúry: 1379
Dodávateľ: Richard Linkesch
IČO: FO
Adresa: Masarykova 8, 080 01 Prešov
Popis: nájom nehnuteľnosti
Cena s DPH (€): 630,53
Zmluva s ktorou súvisí: 502/08/2009/SC KSK
Doručené: 03/12/2020
Zverejnené: 15/12/2020