Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 142122
Dodávateľ: free-zona s.r.o.
IČO: 44356358
Adresa: Námestie baníkov 35, 048 01 Rožňava
Popis: internet Dobš. Maša
Cena s DPH (€): 23,74
Zmluva s ktorou súvisí: 84/06/2014/SC KSK
Doručené: 03/09/2021
Zverejnené: 17/09/2021