Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 1646620
Dodávateľ: FÚRA s.r.o.
IČO: 36211451
Adresa: SNP 77, 044 42 Rozhanovce
Popis: likvidácia odpadu
Cena s DPH (€): 238,94
Zmluva s ktorou súvisí: 135/08/2020/SC KSK
Objednávka s ktorou súvisí: 2020/MI/1509, 2020/MI/2138
Doručené: 19/01/2021
Zverejnené: 24/02/2021