Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 170167
Dodávateľ: BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o.
IČO: 31606300
Adresa: Nevidzany 27, 951 62 Nevidzany
Popis: servis malých nákladných vozidiel
Cena s DPH (€): 144,00
Zmluva s ktorou súvisí: 13/02/2016/SC KSK
Objednávka s ktorou súvisí: 2017/TV/1297
Doručené: 05/09/2017
Zverejnené: 29/09/2017