Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 17840289
Dodávateľ: DOPRA-VIA, a.s.
IČO: 684422
Adresa: Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Popis: asfaltová emulzia
Cena s DPH (€): 4920,00
Zmluva s ktorou súvisí: 146/07/2017/SC KSK
Objednávka s ktorou súvisí: 2017/RV/1372
Doručené: 19/09/2017
Zverejnené: 19/10/2017