Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 1790540028
Dodávateľ: STRABAG s.r.o.
IČO: 17317282
Adresa: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Popis: odstránenie havar. stavu mosta Ružín
Cena s DPH (€): 229361,45
Zmluva s ktorou súvisí: 113/06/2017/SC KSK
Doručené: 15/08/2017
Zverejnené: 29/09/2017