Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 1900163483
Dodávateľ: Východoslovenská distribučná, a.s.
IČO: 36599361
Adresa: Mlynská 31, 042 91 Košice
Popis: zaplombovanie merania
Cena s DPH (€): 20,00
Zmluva s ktorou súvisí: 03/03/2013/SC KSK
Doručené: 12/06/2019
Zverejnené: 29/06/2019