Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 20030070
Dodávateľ: VALBEK PRODEX, spol. s.r.o.
IČO: 17314569
Adresa: Rusovská cesta 16, 85101 Bratislava
Popis: vybavenie stavebného povolenia Hačava-Háj
Cena s DPH (€): 1200,00
Zmluva s ktorou súvisí: 77/05/2020/SC KSK
Doručené: 26/02/2021
Zverejnené: 31/03/2021