Číslo faktúry: 200521
Dodávateľ: EDOS-PEM s.r.o.
IČO: 36287229
Adresa: Tematínska 4, 851 05 Bratislava
Popis: seminár
Cena s DPH (€): 84,00
Zmluva s ktorou súvisí: 1071/12/2011/SC KSK
Doručené: 19/05/2021
Zverejnené: 21/05/2021