Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 20054
Dodávateľ: ICP Integrated Computer Programs, s.r.o.
IČO: 31587411
Adresa: Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
Popis: licencie ORIS
Cena s DPH (€): 4708,37
Zmluva s ktorou súvisí: 001/01/2007/SC KSK
Doručené: 08/01/2021
Zverejnené: 01/02/2021