Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 201190
Dodávateľ: Mgr. Renáta Kobáková - LAREKO
IČO: 34877827
Adresa: E. Adyho 2, 7701 Kráľovský Chlmec
Popis: internet Kr.Chlmec
Cena s DPH (€): 18,32
Zmluva s ktorou súvisí: 27/06/2019/SC KSK
Doručené: 04/01/2021
Zverejnené: 01/02/2021