Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 2012030
Dodávateľ: CORA GEO, s.r.o.
IČO: 31612989
Adresa: Záborského 20/10089, 036 01 Martin
Popis: prevádzka infor. systémou DIS, GIS
Cena s DPH (€): 960,00
Zmluva s ktorou súvisí: 195/11/2016/SC KSK
Doručené: 28/12/2020
Zverejnené: 07/01/2021