Číslo faktúry: 20170011
Dodávateľ: Alexander Fehér F E E R
IČO: 33012547
Adresa: Medzi mostami 5, 040 01 Košice
Popis: betónové a železobetónové rúry
Cena s DPH (€): 1951,93
Zmluva s ktorou súvisí: 129/08/2014/SC KSK
Objednávka s ktorou súvisí: 2017/TV/1400
Doručené: 05/09/2017
Zverejnené: 29/09/2017