Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 20170730
Dodávateľ: Ľubomír Tabaka - MOTOSPOL
IČO: 33276188
Adresa: Slovenská č. 346/45, 9 431 Hanušovce nad Topľou
Popis: náhradné diely
Cena s DPH (€): 336,90
Zmluva s ktorou súvisí: 83/06/2016/TV
Objednávka s ktorou súvisí: 2017/TV/1234
Doručené: 08/08/2017
Zverejnené: 11/09/2017