Číslo faktúry: 201708434
Dodávateľ: UNITRANS Trebišov s.r.o.
IČO: 36570249
Adresa: Hradišská 14, 075 01 Trebišov
Popis: technická kontrola
Cena s DPH (€): 20,40
Zmluva s ktorou súvisí: 33/04/2016/TV
Objednávka s ktorou súvisí: 2017/TV/1013
Doručené: 16/08/2017
Zverejnené: 29/09/2017