Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 201708440
Dodávateľ: UNITRANS Trebišov s.r.o.
IČO: 36570249
Adresa: Hradišská 14, 075 01 Trebišov
Popis: preprava vysokokapacitným vozidlom
Cena s DPH (€): 2383,68
Zmluva s ktorou súvisí: 145/07/2017/SC KSK
Objednávka s ktorou súvisí: 2017/TV/1307
Doručené: 18/08/2017
Zverejnené: 29/09/2017