Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 2017100669
Dodávateľ: BITUNOVA spol. s r.o.
IČO: 30228247
Adresa: Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen
Popis: asfaltová emulzia
Cena s DPH (€): 2527,20
Zmluva s ktorou súvisí: 167/09/2016/SC KSK
Objednávka s ktorou súvisí: 2017/SNV/795
Doručené: 18/08/2017
Zverejnené: 29/09/2017