Číslo faktúry: 201713
Dodávateľ: Peter BECA AZ
IČO: 33157294
Adresa: Majerska 85, 076 14 Michaľany
Popis: sfunkčnenie potrubia cestných priepustov
Cena s DPH (€): 1455,60
Zmluva s ktorou súvisí: 87/05/2017/SC KSK
Objednávka s ktorou súvisí: 2017/TV/1027
Doručené: 01/08/2017
Zverejnené: 11/09/2017