Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 2017144
Dodávateľ: František Miško - PRENAD
IČO: 35059290
Adresa: Jesenná 2, 080 05 Prešov
Popis: viazacie prostriedky pre autožeriavy
Cena s DPH (€): 410,40
Zmluva s ktorou súvisí: 149/07/2017/SC KSK
Objednávka s ktorou súvisí: 2017/RV/1290
Doručené: 21/08/2017
Zverejnené: 29/09/2017