Číslo faktúry: 202012290
Dodávateľ: UNITRANS Trebišov s.r.o.
IČO: 36570249
Adresa: Hradišská 14, 075 01 Trebišov
Popis: kontrola originality
Cena s DPH (€): 132,00
Zmluva s ktorou súvisí: 1018/02/2020/TV
Objednávka s ktorou súvisí: 2020/TV/2213
Doručené: 30/12/2020
Zverejnené: 14/01/2021