Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 2020677
Dodávateľ: Ladislav Jakub - CSACSA
IČO: 40938191
Adresa: Hlavná 115, 076 72 Vojany
Popis: likvidácia odpadu
Cena s DPH (€): 244,80
Zmluva s ktorou súvisí: 12/02/2019/TV
Objednávka s ktorou súvisí: 2020/TV/2204
Doručené: 29/12/2020
Zverejnené: 07/01/2021