Číslo faktúry: 20210004
Dodávateľ: ASKONY export - import, s.r.o. Krompachy
IČO: 31697119
Adresa: Kúpeľná 20, 053 42 Krompachy
Popis: refakturácia elektriny a vody
Cena s DPH (€): 1156,48
Zmluva s ktorou súvisí: 252/10/2017/SNV
Doručené: 15/01/2021
Zverejnené: 01/02/2021